Konferans Hakkında

Yukarı

2013 yılının ortasından itibaren Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları 2’nin (AAKK2) yerini alması düşünülen yeni kataloglama kuralı “Resource Description and Access (RDA)” evrensel düzeyde konuyla ilgili uzmanlar tarafından yoğun bir biçimde tartışılmaktadır. Özellikle dijital bilgi kaynaklarının nitelendirilmesi için önceki kataloglama kurallarının çok ilerisinde olan, bilgiye erişimdeki sınırları ortadan kaldırılması ve verimliliği artırması bakımından RDA oldukça önem kazanmıştır.

AAKK2, FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records) ve FRAD (Functional Requirements for Authority Data) kavramsal modellerine dayanan RDA, geleneksel ve dijital bilgi kaynaklarının düzenlenmesi konusunda kütüphanelere daha esnek bir yapı ve çerçeve sunmaktadır.

RDA’nın yanı sıra Semantik Web, Virtual International Authority File (VIAF), Linked Data, Simple Knowledge Organization System (SKOS) ve Bibliographic Framework gibi kavram ve uygulamaların bibliyografik evreni doğrudan etkilediği görülmektedir. Bu durum, ülkelerin ilgili konularda politikalar geliştirerek uluslararası işbirliği gerçekleştirmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu bağlamda, Boğaziçi Üniversitesi, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, Türk Kütüphaneciler Derneği İstanbul Şubesi ve RDA Türkiye Grubu tarafından düzenlenen ve 19 Nisan 2013 tarihinde İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan “Semantik Yaklaşımlarla Kütüphanelerde Günceli Yakalamak Konferansı”nda ilgili konular derinlemesine ele alınacak ve katılımcıların bu konulara yönelik olarak farkındalıklarının artırılması sağlanacaktır.

Konferans kapsamında Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nden Prof. Dr. Yaşar Tonta “Bibliyografik Çerçeve, Kütüphaneler İçin Bağlantılı Açık Veriler ve Anlamsal Ağ” başlıklı sunumunu; RDA Geliştirme Komitesi Başkanı Dr. Barbara B. Tillett “Keeping Libraries Relevant in the Semantic Web: RDA, VIAF, and the New Bibliographic Framework” başlıklı sunumunu ve OCLC’den Daniel van Spanje ise “RDA Implementation from a Dutch and European Perspective” başlıklı sunumunu gerçekleştirecektir.

Sunumların ardından Prof. Dr. Yaşar Tonta’nın yönetiminde gerçekleştirilecek olan panelde RDA uygulama örnekleri Dr. Barbara B. Tillett tarafından verilecek ve bu konuda Türkiye’de yürütülen çalışmalar RDA Türkiye Çalışma Grubu adına Arş. Gör. Tolga Çakmak tarafından anlatılacaktır.

Konferansta gerçekleştirilecek olan tüm sunumlarda eş zamanlı çeviri hizmeti verilecektir.

Konferansa katılım ücretsizdir ve katılımcı sınırlaması bulunmaktadır. Bu nedenle kayıt formunu doldurarak konferansa kayıt yaptırmanız oldukça önemlidir.

Konuyla ilgilenen meslektaşlarımızın konferansa katılımından mutluluk duyarız.

Düzenleme Komitesi

Davet Mektubu (PDF)

Konuşmacılar

Yukarı
Konuçmacılar
Dr. Barbara B. Tillett

Dr. Barbara Tillett, Kongre Kütüphanesi’nden Aralık 2012 tarihinde emekli olmuştur. Şu anda Joint Steering Committee (JSC) for Development of RDA’nın  Başkanlığını yürütmektedir.

Tillett, 1960-63 yılları arasında Amerikan Kız Koleji’nde eğitim görmüş, üniversite eğitimini Old Dominion Üniversitesi Matematik Bölümü’nde tamamlamış, yüksek lisans eğitimini kütüphane çalışmaları üzerine Hawaii Üniversitesi’nde, doktora eğitimini ise Kaliforniya Üniversitesi’nde (Los Angeles) almıştır. Hawaii Üniversitesi Hamilton Kütüphanesi’nde danışma kütüphanecisi olarak çalışmış, Hawaii Geofizik Enstitüsü Tsunami Belge Erişim Sistemi’nin oluşturulmasına yardımcı olmuş, Scripps Institution of Oceanography Kütüphanesi’nde teknik hizmetler biriminde ve Kaliforniya Üniversitesi (San Diego) Kütüphanesi’nde kataloglama biriminde şef olarak çalışmıştır. Daha sonra Kongre Kütüphanesi Kataloglama Politikaları & Destek Ofisi (daha sonra Politika ve Standartlar Bölümü olarak adı değişmiştir) şefi olarak görevlendirilen Dr. Tillett, Bütünleşik Kütüphane Sistemi Program Ofisi’nde ve Kataloglama Dağıtım Servisi’nde yönetici olarak da görev almıştır.

Dr. Tillett, Tom Delsey ve Elaine Svenonius ile birlikte Bibliyografik Kayıtlar için İşlevsel Gereklilikler (Functional Requirements for Bibliographic Records-FRBR) olarak bilinen kavramsal modelin kuramsal olarak geliştirilmesinde danışman olarak çalışmış, Otorite Kayıtları için İşlevsel Gereklilikler (Functional Requirements for Authority Data-FRAD) kavramsal modelinin geliştirilmesinde IFLA Komitesi’ne hizmet etmiş, Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları’nın gözden geçirilmesinde ve Kaynak Tanımlama ve Erişim’in (Resource Description & Access-RDA) geliştirilmesinde Kongre Kütüphanesi’ni temsilen görev almıştır.

Dr. Tillett, kariyeri boyunca gerçekleştirdiği çalışmalardan ve görevlerden dolayı Kongre Kütüphanesi, Amerikan Kütüphane Derneği (American Library Association-ALA) ve Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu’ndan (International Federation of Library Associations and Institutions-IFLA) bir çok ödül kazanmıştır.

Dr. Tillett ayrıca otorite kontrolü, bibliyografik ilişkiler, kataloglama prensipleri ve kuralları ile kütüphane sistemleri konularında çeşitli dillerde bir çok yayın üretmiş, dersler ve Web konferansları vermiştir.

 

Daniel van Spanje

Daniel van Spanje, Hollanda OCLC Leiden’de  Metadata Hizmetleri Ürün Yöneticisi olarak çalışmaktadır. Ayrıca Kataloglama Kuralları Komitesi (Cataloguing Guidelines Committee-GGC) Başkanı, Kataloglama ile ilgili Ulusal FOBID Komitesi Üyesi, RDA’nın Hollanda’da tanıtımı için Joint Steering Committee Üyesi, Hollanda kütüphaneleri adına Avrupa RDA Uygulama Grubu (European RDA Implementation Group-EURIG) Üyesi olarak görev yapmaktadır.

van Spanje, Hollanda’da araştırma ve halk kütüphaneleri için metadata hizmetlerinden ve OCLC’nin Hollanda konsorsiyum bağlantılarını sağlayarak Hollanda Ortak Bilgi Altyapısı’nın geliştirilmesinden sorumludur. Bilgi altyapıları, veri tabanı yönetim sistemlerinde yer alan metadata dermeleri, etkili iş akışları, metadata eşgüdümü, veri toplama ve standartlaşma konuları mesleki ilgi alanlarını oluşturmaktadır.

 

Prof. Dr. Yaşar Tonta

Prof. Dr. Yaşar Tonta, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Bilgi erişim kuramı, dijital kütüphaneler, bilgi sistemleri tasarımı, elektronik yayıncılık, açık erişim ve bibliyometri konuları Prof. Dr. Yaşar Tonta’nın mesleki ilgi alanları arasında yer almaktadır.

Prof. Dr. Tonta, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm Başkanı ve TÜBİTAK Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi’nin (ULAKBİM) Kurucu Başkanı olarak görev yapmıştır. Ayrıca, Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi Kütüphane ve Bilgi Araştırmaları Bölümü’nde (şimdiki Bilgi Okulu) öğretim görevlisi olarak çalışmış ve Türkiye ve Uluslararası Çocuk Sağlığı Merkezi’nde kütüphaneci olarak hizmet vermiştir.

Berkeley’deki Kaliforniya Üniversitesi (1992), Galler Üniversitesi (1986) ve Hacettepe Üniversitesi’nden (1985) sırasıyla doktora ve yüksek lisans derecelerini almıştır.

Prof. Dr. Tonta, Hacettepe Üniversitesi tarafından 2010 yılında Bilim Ödülüne layık görülmüş, çeşitli Avrupa Birliği ve TÜBİTAK projelerinde görev almış, Information Services & Use dergisinin elektronik bilgi yönetimi özel sayısının (vol. 25, no 1, 2005) konuk eş editörlüğünü yapmış, Türk Kütüphaneciliği (1995-1996) ve Bilgi Dünyası (2000) dergilerinde editör olarak çalışmıştır.

Diğer taraftan bir çok derginin (örneğin, Information Development, LIBER Quarterly) yayın kurulunda yer almış, NATO Araştırma ve Teknoloji Örgütü Bilgi Yönetimi Komitesinin seçilmiş başkanı ve IFLA Eğitim Daimi Komitesi üyesi olarak görevlendirilmiş, Litvanya (2002), Slovakya (2003) ve Bulgaristan’da (2004) Elektronik Bilgi Yönetimi konulu seminer dizisini yönetmiş, Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumunun (2007– ) ve 15. Uluslararası Elektronik Yayıncılık Konferansının (2011, İstanbul) Düzenleme Komitesi Başkanı, 14. Uluslararası Elektronik Yayıncılık Konferansının (2010, Helsinki) Program Komitesi Başkanı olarak görev yapmıştır.

Birçok mesleki derneğe üye olan ve bir çok bilimsel dergide yayınları bulunan Prof. Dr. Tonta, şu an UNESCO Türkiye Dünya Belleği İhtisas Komitesi Üyesi ve Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

 

Arş. Gör. Tolga Çakmak

Tolga Çakmak, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisidir. Ayrıca Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği’nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta; Bilgi Dünyası dergisinde editörlük görevinde bulunmaktadır.

2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden lisans derecesini alan Tolga Çakmak. Lisans eğitimi süresinde aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Bilgi Teknolojileri konusunda eğitim almış, 2011 Yılında yüksek lisans eğitimini Kurumsal İçerik Yönetimi konusunda yaptığı tez çalışmasıyla tamamlamıştır. Tolga Çakmak şu anda da aynı bölümde doktora öğrencisi olarak eğitimine devam etmekte; çeşitli teknik ve araştırma projelerinde yer almaktadır.

Program

Yukarı
19 Nisan 2013, Cuma
09.00 – 09.30
Kayıt
09.30 – 09.50
Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Ali Tekcan – Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Nevzat Özel – Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği Başkanı

09.50 – 10.10
Piyano Resitali

Kemal Cem Yılmaz (Piyanist – Besteci)

Türk-Alman piyanist ve besteci Kemal Cem Yılmaz, Hannover Yüksek Müzik ve Tiyatro Okulu’nda ve Detmold Yüksek Müzik Okulu’nda Christopher Oakden, Anton Plate ve Alfredo Perl’in öğrencisi olmuştur. İlk konserlerini 19 yaşında vermiş; 2002 Eskişehir Ulusal Piyano Yarışması’nda birinci olup, İdil Biret’in dikkatini çekmiştir. Dağarcığında romantik dönem bestelerine özel bir yer ayıran piyanist, Türkiye’nin önde gelen müzik yazarlarından övgüler almıştır. Yılmaz halen Hannover’de piyanist, besteci ve piyano öğretmeni olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Robert Kolej İstanbul’da kurulmadan önce, dönemin bestecisi Franz Liszt (1811-1857) Apres une lecture du Dante, fantasia quasi una sonata (After Reading Dante – Dante’yi Okuduktan Sonra) adlı eserini 1849 yılında tamamlamıştır.

Eserin başlığından, Franz Liszt’in Dante’den, Dante’nin ise İlahi Komedya’yı yazarken Roma döneminin ünlü şairi Vergilius’dan ilham aldığı, Vergilius’un eseri Aeneis Destanı’nın kaynağının da Anadolu olduğu bilinmektedir. Aeneis, Anadolu Kralı Ankhises ile Tanrıça Aphrodite’nin oğludur ve Herkül’den sonra en önemli Truva kahramanıdır. Truva düştükten sonra onun Roma kentini, torunları olan Romulus ve Remus’un ise Roma İmparatorluğu’nu kurduğu kabul edilir. İlahi Komedya’daki yolculuğuna bir Nisan ayında başlayan Floransalı Dante, aile soyunun Roma’ya dayanmasıyla övünür. Franz Lizst’in ise 18 Haziran 1847’de Padişah Abdülmecit’e Dolmabahçe Sarayı’nda bir konser vermek üzere Roma İmparatorluğu’nun son başkenti İstanbul’a gelir.

Tarih ve felsefeden dinbilime, gökbilimden geometriye uzanan ansiklopedi niteliğindeki “İlahi Komedya” döneminin kabul edilen bilgilerini kapsayan küçük bir kütüphane gibidir. Bu küçük kütüphane belki de Liszt’in “gelişen tema” kavramını yakalayarak bir kompozisyon tekniği haline getirmesine neden olmuştur.

Kemal Cem Yılmaz’ın icra edeceği Apres une lecture du Dante adlı eserin, kütüphanelerde günceli yakalamak isteyenlere ilham vermesini dileriz.

10.10 – 10.50
Bibliyografik Çerçeve, Kütüphaneler İçin Bağlantılı Açık Veriler ve Anlamsal Ağ

Prof. Dr. Yaşar Tonta – Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Kütüphane (üst) verileri hemen hemen yüz yıl kütüphane duvarlarının dışına çıkamadı. Web’in ortaya çıkmasıyla birlikte kütüphaneler üst verilerini paylaşmaya, kütüphane dışındaki kaynaklara bağlantı vermeye, üst verileri zenginleştirmek için kullanıcı yorumlarını bibliyografik kayıtlara eklemeye ve bu kayıtlara ve verilere Web aracılığıyla erişim sağlamaya başladılar. Bu sunuşta Bibliyografik Kayıtlar İçin İşlevsel Gerekler (FRBR) modeline dayanan Bibliyografik Çerçeve’nin (BIBFRAME) gelişimi gözden geçirilmekte ve bağlantılı açık verilerin kütüphaneler, arşivler ve müzeler için önemi ile kütüphane (üst) verilerini Anlamsal Ağ’ın bir parçası haline getirmek için yapılması gerekenler tartışılmaktadır.

10.50 – 11.10
Çay / Kahve Arası
11.10 – 12.30
Keeping Libraries Relevant in the Semantic Web: RDA, VIAF, and the New Bibliographic Framework

Türkçe Başlık: Kütüphaneleri Semantik Web ile İlişkilendirmek: RDA, VIAF ve Yeni Bibliyografik Çerçeve

Dr. Barbara B. Tillett – RDA Geliştirme Komitesi Başkanı ve Library of Congress Standartlar ve Politikalar Bölümü Eski Şefi

Bu sunumda teknik gelişmeler ışığında RDA’nın oluşumu ve uygulamaları ile Linked Data, VIAF ve yeni bibliyografik çerçeve konuları ele alınacaktır. Bu konuların evrensel düzeyde yansımaları, bilginin düzenlenmesine yönelik sistemler ile yaklaşımların nasıl etkilendiği ve yeni uygulamaların nasıl olduğu anlatılacaktır.

12.30 – 13.30
Öğle Yemeği Arası

Not: Ücretsizdir.

13.30 – 14.10
RDA Implementation from a Dutch and European Perspective

Türkçe Başlık: Hollanda ve Avrupa Bakışıyla RDA Uygulamaları

Daniel van Spanje – Metadata Hizmetleri Ürün Yöneticisi, OCLC Leiden, Hollanda

Bu sunumda RDA uygulamaları ele alınacaktır. Öncelikle Hollanda’da kataloglama alt yapısı, standartlaşmanın ve uluslararası birliktelik sağlamanın gerekliliği ve öneminden bahsedilecektir. Diğer taraftan Hollanda’da yürütülen RDA’ya ve MARC21 değişim formatına geçiş projesi ile Avrupa RDA Çalışma Grubu’nun Avrupa’da RDA geçiş ve evrensel düzeyde uyum için girişimler hakkındaki gelişmeler anlatılacaktır.

14.10 – 15.10
Panel: RDA Uygulama Örnekleri ve Türkiye’de RDA Çalışmaları

Yöneten: Prof. Dr. Doğan Atılgan

Panelistler
Dr. Barbara B. Tillett
RDA Türkiye Çalışma Grubu

Panel oturumunda öncelikli olarak Dr. Barbara B. Tillett RDA ile ilgili olarak genel bakış ortaya koyacak, kataloglama kurallarına yönelik değişimi ele alarak uygulama örnekleri sunacaktır.

RDA Türkiye Çalışma Grubu adına Araştırma Görevlisi Tolga Çakmak, Türkiye’de RDA çalışmaları ve gelişmelerle ilgili bilgiler verecektir.

Genel sunumların ardından soru-cevap yöntemiyle konu tartışılacaktır.

 

15.10 – 15.30
Çay / Kahve Arası
15.30 – 16.00
Değerlendirme ve Kapanış

Kayıt

Yukarı

Konferans için ayrılan kontenjanın dolması nedeniyle kayıt formu kapatılmıştır. İlginize teşekkür ederiz.

 

Katılımcı Listesi

Ulaşım

Yukarı

Konferans, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs meydanındaki Albert Long Hall’de (Büyük Toplantı Salonu, BTS, Saatli Bina olarak da bilinir) gerçekleşecektir. Harita için tıklayınız!

Ulaşım bilgileri aşağıda belirtilmiştir:

Otogar’dan (Avrupa Yakası)

Etiler’e servis mevcutsa tercih ediniz, aksi takdirde Mecidiyeköy, Şişli, Zincirlikuyu, Beşiktaş, Kabataş merkezlerinden birine servis ile gelebilirsiniz. Otogardan metro + tramvayı kullanarak Kabataş’a ulaşabilirsiniz. Bu noktalardan Boğaziçi Üniversitesi’ne ulaşmak için otobüs veya taksi kullanabilirsiniz.

Otogar’dan (Anadolu Yakası)

Harem’den Kadıköy ya da Üsküdar’a geçip, vapur ile Beşiktaş ya da Kabataş’a geçiniz. Bu noktalardan Boğaziçi Üniversitesi’ne ulaşmak için otobüs veya taksi kullanabilirsiniz. Ayrıca Kavacık durağında inip taksi ile doğrudan Boğaziçi Üniversitesine gelebilirsiniz.

Otobüs ile Kampüse Ulaşım

Belli başlı merkezlerden Boğaziçi Üniversitesi’ne doğrudan ulaşım sağlayan otobüs hatları şunlardır:

Taksim’den – 559C
Kabataş’tan – 43R
Beşiktaş’tan – 43R, 559C
Şişli ve Mecidiyeköy’den – 59R
Sarıyer, Maslak, 4.Levent’ten – 59RS
Kadıköy’den – 125
Zincirlikuyu Metrobüs Durağı’ndan – 559C, 43R

Taksi ile Kampüse Ulaşım

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan – 100 TL
Atatürk Havalimanı’ndan – 60 TL
Taksim’den – 20 TL
Kabataş’tan – 30 TL
Beşiktaş’tan – 25 TL
Şişli ve Mecidiyeköy’den – 20 TL
Kadıköy’den – 50 TL
Zincirlikuyu Metrobüs Durağı’ndan – 15 TL

Kampüs İçi Ulaşım

Güney Kampüs ana giriş kapısından Albert Long Hall’un bulunduğu meydana muhteşem Bebek Koyu manzarası eşliğinde yürümek 5-7 dakika sürmektedir. Bu mesafe için ücretsiz otobüs servisi bulunmaktadır.

Otopark

Kampüs otoparklarının yetersizliği nedeniyle üniversite kampüsü içerisine misafir araç kabul edilmemektedir. Özel aracı ile gelecek olan katılımcılar, Güney Kampüs kapısına 100 metre uzaklıktaki Şafak Otopark’a araçlarını ücret karşılığında bırakabilirler.

Komiteler

Yukarı

Düzenleme Komitesi

 • Emine Hatun Gür – Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi
 • Mehmet Manyas – Türk Kütüphaneciler Derneği
 • Nevzat Özel – Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği
 • İlhan Akçal – Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği
 • Doğan Atılgan – Ankara Üniversitesi
 • Özlem Bayrak – Türk Kütüphaneciler Derneği
 • Tolga Çakmak – Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği
 • Derya Çankaya – – Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği
 • Hacer Çimen – Türk Kütüphaneciler Derneği
 • Aysel Gümüş – İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 • Gülşah Hamzaoğlu – Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği
 • Nermin Kalemci – Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği
 • Ümran Kandemir – İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi
 • Hüseyin Körpeoğlu – Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği
 • Lütfi Oğuz – Türk Kütüphaneciler Derneği
 • Serap Özyurt – Türk Kütüphaneciler Derneği
 • Yaşar Tonta – Hacettepe Üniversitesi
 • Hüseyin Fırat Akın – Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği

Liste tam değil

Konaklama

Yukarı

Konaklama için otel, misafirhane ve öğretmenevlerinin bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz.

 

Oteller

Arcadia Otel, Sultanahmet
0-212 516 96 96
http://www.hotelarcadiaistanbul.com

Golden Age Otel, Taksim
0-212 254 49 06
http://www.goldenagehotel.com

Lion Otel, Taksim
0-212 256 90 90
http://www.lionhotel.net

Riva Hotel, Taksim
0-212 256 44 20
http://www.rivahotel.com.tr

Bilek İstanbul Otel, 4.Levent
0-212 324 20 24
http://www.bilekistanbul.com

Mim Otel, Taksim
0-212 231 28 07
http://www.mimhotel.com

 

Misafirhane ve Öğretmenevleri

Etiler Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli, Etiler
0-212 352 21 00

Beyoğlu Öğretmenevi, Taksim
0-212 252 43 43

Beşiktaş Öğretmenevi, Beşiktaş
0-212 236 49 88

Sarıyer Öğretmenevi, Sarıyer
0-212 218 24 11

Hakimevi, Sarıyer
0-212 223 19 52 / 223 49 59

İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Misafirhanesi, Baltalimanı
0-212 440 03 50